Hoorzitting Kleine Spouwen - 15/03/2010

De stad Bilzen organiseerde op maandag 15 maart 2010 een hoorzitting in de gebouwen van de steenfabrieken Vandersanden. De moderator Luc Moors, de stadsontvanger van de stad, leidde de hoorzitting in en toonde eerst de aanwezigen een film over de verschillende stadsdiensten en waar je deze overal in Bilzen kon terugvinden. Vervolgens gaf hij in een presentatie een overzicht van de zwaartepunten waarmee de verschillende schepenen, burgemeester en OCMW voorzitter momenteel mee bezig zijn.

Hierna ging het woord aan schepen Guy Swennen. Deze gaf een eerste gedeelte van een presentatie over het algemeen beleid van de stad. Veel aandacht in de presentatie ging uit naar de City marketing van de stad Bilzen met het nieuwe logo “Bilzen biesonder boeiend”. We kwamen er ook te weten dat de stad Bilzen op 1 januari 30965 inwoners telde en dat er in gans Kleine Spouwen 955 inwoners zijn.

In het tweede gedeelte ging het woord aan burgemeester Sauwens die een overzicht gaf van de realisaties en plannen voor de stad Bilzen. Op het einde van de presentatie ging hij dieper in op de gerealiseerde dingen in onze gemeente Kleine Spouwen. Hier werden de renovatie van de pastorijwoning, de asfaltering van de Rode Kruislaan, de rotonde, de betonvernieuwing op de J Vandersandenstraat en natuurlijk ook de verfraaiing van het kerkplein en het kerkhof vernoemd.  Ook het tijdelijke onderkomen (de keet) van de KLJ werd kort genoemd.

Hij gaf ook een inkijk in wat er in de volgende 3 jaar verder gerealiseerd zal worden in Kleine Spouwen. Hier werd natuurlijk verwezen naar de zaal St Amandus die in de laatste fase van verbouwing komt. Volgens de planning zouden de werken tegen eind april moeten kunnen afgesloten worden, maar de burgemeester gaf toch liever eind mei op als de einddatum. Dat zou dan betekenen dat de zaal tegen juli van dit jaar klaar zou zijn voor gebruik. Verder werden ook betonherstellingen van de St Aldegondisstraat, een nieuwe asfaltlaag voor een gedeelte van de Riemsterweg, vervanging van de laan bomen op de St. Aldegondisstraat genoemd.

Er werd dan tijd gemaakt voor een vraag en antwoord sessie. Zo werden er vragen gesteld over het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan), vroeger ook wel bijzonder plan van aanleg met betrekking tot mogelijke verdere uitbreiding van de Steenfabrieken Vandersanden. Hier werd bevestigd dat er geen verdere plannen zijn om de terreinen te vergroten buiten het huidige plan dat in uitvoering is. De vraag wat nu de afsluiting van de Schildstraat voor verkeer met uitzondering van aangelanden betekende werd uitvoerig gediscussieerd. Wie nog zou twijfelen, diegene die er land hebben of een woning mogen wel degelijk de straat gebruiken. Het was echter nog niet helemaal duidelijk of dit dan ook voor andere straten dan de Schildstraat van toepassing is.  Er werd ook een interessante vraag geopperd aangaande de aankleding van de schoolomgeving in het kader van de actuele nieuwbouw. Hier vroeg men vanuit het publiek toch wel om wat meer financiële ondersteuning van de stad voor de aankleding van de speelruimte. Deze vraag leek toch wel een vervolg te zullen krijgen daar er een opening gemaakt werd om de plannen verder te bespreken. De vraag voor verdere ingrepen voor de verkeersveiligheid aan de oversteek aan de school met bijvoorbeeld een “klein tunnelke” was waarschijnlijk een “tunnel” te ver, maar misschien kan de stad toch wel zorgen voor een veiligere oversteek zodat de schoolkinderen toch ook veilig met de fiets naar school zouden kunnen. Benieuwd wat hier uit de bus komt bij de nieuwe belijning na het asfalten. Verder werd er ook kort ingegaan op de soepelere regels sinds de gewestplannen St.Truiden-Tongeren aangaande zonevreemde woningen op de Driesstraat. Hier zouden de regels vandaag aanzienlijk versoepeld zijn en kan in sommige gevallen zelfs over herbestemming gesproken worden. Voor de betrokkenen zou ik toch maar aanraden om je verder persoonlijk te bevragen.  Ook de regels voor het aanvragen van stadssubsidies voor buurtwerk werden kort toegelicht. Dit was interessant om voor de volgende organisatie van “de berggeiten” toch ook weer in aanmerking te komen voor subsidies van de stad. Dit wordt zeker vervolgt. Natuurlijk werden er ook nog meer vragen gesteld, maar ik kon ze helaas niet allemaal registreren. De notulist deed dat wel dus ik vermoed dat de vragen toch nog wel besproken zullen worden op ’t schoon verdiep van onze stad.

Nadat de vragen gesteld waren en netjes genoteerd werden we nog getrakteerd op een natje waar nog verder gediscussieerd werd over de hoorzitting.

 Als je het mij vraagt mogen “de berggeiten” en trouwens alle Kleine Spouwenaren de druk op onze stadsvrienden, die trouwens met veel schoon volk aanwezig waren na de gemeenteraad , een beetje opvoeren zodat we in de komende jaren niet uit beeld verdwijnen. Na de realisatie van de zaal St Amandus staat er volgens mij niet zo heel veel op de lopende planning. Maar dat kan ook aan mij liggen.

Van uw reporter ter plaatse.
Jurgen -- namens “De Berggeiten”