De Berggeit - Editie 4 - Mei 2011

We kijken samen met jullie terug op een toch wel zeer actief jaar 2010 in ons Kleine Spouwen. Niet alleen komen onze Berggeiten stilaan goed op gang, maar ook in de rest van het dorp was er het één en het ander te beleven. Zo hadden we met onze Berggeiten onze eerste Nieuwjaarsborrel nog begin 2010 en nu hebben we alweer de 2e Nieuwjaarsborrel net achter ons. In het voorjaar had in Berg ook nog het “kapellekesteam” voor de restauratie van de kapel in “Berg” gezorgd. Dit was een uitloper van onze toen nog pas opgerichte “Berggeiten”. Het resultaat mag zeker gezien worden. Ook de opening van de nieuwe zaal met zijn spetterende openingsshow, waar ook een aantal Bergenaren zich volledig gegeven hebben, was een prachtig kijkstuk. Enkele weken daarna was er alweer een mooi kijkstuk met “Kleine Spouwen op de planken”. Deze mogen zeker bij de hoogtepunten van 2010 gerekend worden. Ook niet te vergeten natuurlijk onze, al zeggen we het zelf, zeer geslaagde eerste “Bergse BBQ”. We kijken alleszins nu reeds uit naar onze tweede editie. Verder hebben we naar verluidt ook bij de KLJ en de KVLV van Kleine Spouwen een zeer mooie heropleving van het aantal leden. Dan was er natuurlijk ook nog de opening van de nieuwe klaslokalen van ‘t Scholierke. Kortom we kunnen toch wel stellen dat ons dorp volop leeft, zoals het eigenlijk hoort. De activiteiten, die we als “Berggeiten” organiseerden, hebben bij ons enkel positieve reacties gekregen en we voelen ons dan ook gesterkt om op het elan verder te gaan. De bedoeling blijft nog steeds om de “Bergse buren” verder samen te brengen in een aantal uiteenlopende activiteiten. Ideeën blijven steeds welkom.

Natuurlijk willen we in deze editie nog even terugkomen op onze 2e jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Ondanks het wat regenachtige weer was er toch weer een fantastische opkomst op de binnenkoer van de boerderij ‘Lojes Waîne’ bij Clement en Clemence. Verder moeten we toch nog even melden dat we ook genoten hebben van een overheerlijke echte Hollandse snert gemaakt door onze sympathieke Ineke en Leo. Van harte bedankt aan iedereen die weer meegeholpen heeft om er een zeer gezellige ontmoeting van te maken. Je zou bijna gaan hopen dat de 3e jaarlijkse Nieuwjaarsborrel vlug zou komen. Maar neen, eerst hebben we nog een paar andere activiteiten.

Zo vind je op de pagina hiernaast de fl yer voor onze volgende activiteit, namelijk de lentewandeling, waar we jullie al eerder van informeerden. De wandeling organiseren we voor een breder publiek dan onze Borrel en BBQ waar we ons enkel op de “Bergenaren” focussen. Bij de wandeling kan je gerust je vrienden en familie meebrengen om samen met ons een stuk te wandelen of van een koud of warm natje te genieten. Iedereen is van harte welkom. We hebben alvast een mooi route voor jullie uitgedokterd.

Daarna staan we alweer klaar voor de aanloop naar onze tweede jaarlijkse “Bergse BBQ”. Mocht je zaterdag 2 juli a.s. nog niet aangekruist hebben in je agenda dan is dat nu het moment om dat alsnog te doen zodat je er ook dit jaar weer zeker bij kan zijn. Wij informeren binnenkort met een offi ciële uitnodiging voor deze activiteit.

Zo beste Bergenaren, wij kijken alweer uit naar de volgende activiteiten, en wij hopen ook jullie met ons.

Weetjes
Wist je dat …
• er alweer nieuwe Bergenaren zijn bijgekomen. We nodigen hen alvast speciaal uit om deel te nemen aan onze activiteiten.
• er weer nieuwe steun is vanuit de “Bergse” zelfstandigen voor de initiatieven van “De Berggeiten”.
• we afscheid hebben moeten nemen van Jeanne Jackers (✝ 06.05.2011).


Jurgen -- namens “De Berggeiten”