De Berggeit - Editie 3 - September 2010

Beste “Berggeiten”, de zomer die zo geweldig begon met onze eerste ‘Bergse BBQ’ eind juni en met de helaas vooral natte maand augustus alweer op haar laatste pootjes loopt. De boekentassen zijn alweer netjes terug in gebruik, om voor een aantal van onze kinderen te gebruiken in de mooie nieuwe klaslokalen van ‘t scholiertke. Ook de buitentemperatuur begint alweer flink te zakken. Hoogste tijd voor ons om toch nog even stil te staan bij wat er de laatste maanden zoal gelopen is voor de Bergenaren en ook weer tijd voor een korte vooruitblik naar de komende maanden.
In deze editie komen aan bod: Terugblik ‘Bergse BBQ’ • Ideeënbus • Halloween • Vernieuwde klaslokalen ‘t scholierke • Nieuwjaarsborrel 2011.

Zoals je merkt, komen er weer verschillende items aan bod in dit infoblaadje. Ideeën en/of suggesties zijn nog steeds welkom. Spreek Jurgen (Keistraat 50) of Koen (Keistraat 44) aan of stuur een berichtje naar info@berggeiten.be.

Bergse BBQ
Geweldig, fantastisch, prachtig, super,… Enkele van de superlatieven die we mochten noteren na afloop van onze eerste ‘Bergse BBQ’. Zoals het cliché altijd zegt, de afwezigen hadden weer maar eens ongelijk. Nu ja, veel afwezige Bergenaren waren er niet, want maar liefst 140 Bergenaren hadden zich ingeschreven voor onze eerste ‘Bergse BBQ’. Dit overtrof natuurlijk onze stoutste verwachtingen en bracht ook wel wat extra druk en logistieke zorgen met zich mee. Maar na afloop konden we het gelukkig allemaal eens zijn over een fantastisch geslaagde avond. Vele Bergenaren hebben elkaar beter kunnen leren kennen wat toch nog steeds het doel is van de activiteiten die we als ‘De Berggeiten’ willen organiseren. Niet in het minst werden we hierbij natuurlijk geholpen door het fantastisch weer, maar ook de bereidwillige vrijwillige inzet van een aantal mede-Bergenaren die we langs deze weg dan ook nogmaals willen bedanken.
Een selectie van de foto’s vind je binnenkort op onze website.

Ideeënbus
Tijdens onze ‘Bergse BBQ’ hadden we een ideeënbus geplaatst om eens af te vragen bij jullie wat jullie nog zoal interessant zouden vinden als activiteit voor de Berggeiten. Een aantal van jullie hadden nog wel wat klussen voor de Berggeiten in petto zoals het storten van wat beton, het graven van een zwembad of het snoeien en onderhouden van menige tuin. Helaas pindakaas, deze voorstellen werden niet weerhouden. Wat we wel als interessante suggesties weerhouden hebben zijn: het houden van een straatvieruurtje (bijvoorbeeld op Kermiszondag) waarbij iedereen zijn eigen taart meebrengt, het organiseren van een garageverkoop annex rommelmarkt, het aanleggen van een petanquebaan, het organiseren van avondwandelingen en het organiseren van een workshop (koken, bloemschikken, e.d.). De Berggeiten zijn absoluut blij met deze voorstellen en houden deze dan natuurlijk ook in beraad bij de besprekingen van een volgende activiteit. Wat betreft het spelen van petanque-tornooitje hadden we reeds plannen gemaakt, maar die zijn helaas letterlijk in het water gevallen in de natte maand augustus.
Er gaan echter stemmen op om hiermee absoluut verder te gaan. We houden jullie op de hoogte.

Halloween 2010
Een potentiële activiteit situeert zich ook rond de Halloweenperiode. We zijn echter vandaag niet zeker of hiervoor voldoende interesse is. Wie echter interesse heeft om iets te doen laat het zeker zo snel mogelijk weten aan Jean-Pierre Vanholsaet, alias ‘de gynaecoloog’ (Keistraat 27). Misschien is er toch genoeg interesse om ermee door te gaan. Dit kan nog alle richtingen uit; van een fakkelwandeling over een namiddag pompoenen uithollen voor de kids tot een spokentocht of nog iets anders. Laat je diepe stem schallen bij Jean-Pierre, toon hem je uit-de-kunst pompoen-creaties of je plannen voor een Halloween-dorp in Berg.

Vernieuwde klaslokalen ’t Scholierke
Die Bergenaren die de kinderen alweer netjes op 1 september naar onze school gebracht hebben, hebben het zeker al van dichtbij gezien. De nieuwe klaslokalen zijn in gebruik. Bijgevoegd zie je alvast hoe een kleuterklasje er nu van binnen uitziet. Er wordt nog vlijtig verder gewerkt aan de turnzaal (polyvalent zaaltje). Ook de oude lokalen krijgen een nieuwe verflik in de komende maanden. Onze redactie kon alvast noteren dat er ook plannen zijn voor een vernieuwde website voor ’t Scholiertje. Tevens vernamen we ook dat de polyvalente ruimte ter beschikking staat van de Kleine-Spouwenaren tegen een kleine vergoeding voor het spijzen van de schoolkas.

Nieuwjaarsborrel 2011
Goed nieuws: De 2e jaarlijkse Nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari 2011. Natuurlijk krijgen jullie tijdig nog een offciële uitnodiging in de bus. Noteer alvast de datum in je agenda en hou hem zeker vrij. Diegenen die er verleden jaar niet bij konden zijn willen we langs deze weg warm maken voor deze editie. het wordt er weer eentje om niet meer te vergeten.

Weetjes
Wist je dat …
• de opening van de vernieuwde zaal voor 25 september gepland is. • de repetities van de openingsshow onder leiding van Hubert volop aan de gang zijn. • ‘Dorp op de planken’ zal plaatsvinden in Kleine Spouwen op zaterdag 20 november. • er nieuwe steun is vanuit de ‘Bergse’ zelfstandigen voor de initiatieven van ‘de Berggeiten’; waarvoor onze welgemeende dank. • we afscheid hebben moeten nemen van 2 Bergenaren, nl. Maria Biesmans (✝ 28.05.2010) en Ferdinand Merken (✝ 03.07.2010).


Jurgen -- namens “De Berggeiten”