De Berggeit - Editie 1 - Januari 2010

Zo beste “Berggeiten”, onze eerste jaarlijkse nieuwjaarsborrel is alweer achter de rug. We willen namens het comité ‘Berg het Gehucht’ alle aanwezigen nogmaals bedanken. We hadden bij onze eerste stappen voor deze organisatie nooit durven denken dat er zoveel Bergenaren aanwezig zouden zijn. Voor de mensen die er niet konden zijn, willen we langs deze weg natuurlijk nog onze beste wensen overbrengen en iedereen een voorspoedig 2010 vol van geluk, gezondheid en liefde toewensen.

Zoals reeds in onze kleine speech tijdens de drink aangehaald was het idee voor de drink in feite ontstaan uit een uit de hand gelopen grap tijdens een barbecue in de zomermaanden van 2009. Door de talrijke positieve reacties voor en na kunnen we toch wel besluiten dat ons eerste activiteit een succes geworden is. Het is ons gelukt om een honderdtal Bergenaren samen te brengen voor onze Nieuwjaarsborrel. Er hadden maar liefst 58 van de bijna 100 huisgezinnen in Berg ingeschreven voor de drink. Vele nieuwe en oude Bergenaren hebben contacten gelegd met gehuchtgenoten die zij tot heden helemaal niet kenden. Zo zijn bijvoorbeeld de nieuwe Hollanders uit de boerderij van ‘Jef van Ljiène’ nu gewoon Leo en Ineke - om er maar enkele te noemen.

Wij willen nogmaals onze gastheer Patrick en zijn dochter Sarah bedanken voor het ter beschikking stellen van hun “Bosses Willem’s” accommodatie. Wij hoorden dat er reeds meerdere kandidaten zijn voor een volgende editie. Het lijkt er dus alleszins op dat er nog een vervolg komt.

Wij vonden het gepast om een korte verslag uit te brengen aan alle Bergenaren, ook zij die ons gewoon gesteund hebben, ondanks dat ze er zelf niet konden zijn. Verder willen we ook de mensen die er niet waren informeren van onze geslaagde samenkomst en nodigen hun dan ook hartelijk uit om er bij een volgende gelegenheid wel bij te zijn.

Wij wensen er nogmaals op te wijzen dat we geenszins een financiële bedoeling hebben, maar enkel als doel gesteld hebben om de Bergenaren een paar keer per jaar samen te brengen voor een gemeenschappelijke activiteit. Wij kunnen vandaag melden dat we met de vrije giften tijdens de drink en de democratische 5 euro per gezin net onze kosten hebben kunnen afdekken.

Zo gaan er reeds stemmen op om ook tijdens de zomer een activiteit te organiseren. Bij onze nabespreking hebben we dan ook beslist om de mogelijkheden te bekijken en we zullen jullie in ieder geval op de hoogte houden van een volgende activiteit. Hierbij kwam er ook ter sprake hoe we iedereen zouden informeren over hoe het nu wel geweest was. Wel, je kan het al raden dat hier dan ook meteen dit blaadje boven de doopvont werd gehouden en na een korte brainstorm ook een naam gevonden werd namelijk “De Berggeit”. Het zal een niet periodiek blad worden waarin we jullie willen op de hoogte houden van wat er staat te gebeuren in ons gehucht. Sterker nog, er werd zelfs beslist om een beetje met de tijd mee te gaan en met de enkele euro’s die we nog over hadden hebben we ook meteen een internet-domeinnaam vastgelegd om jullie ook op de moderne manier op de hoogte te houden van wat er in Berg allemaal gaande is. We werken dit alvast verder uit, maar willen jullie toch nu reeds de link laten weten. Zoek ons maar eens op via www.berggeiten.be. Jawel, beste Bergenaren, we zijn online!

Zo hiermee willen we onze eerste editie van “De Berggeit” afsluiten. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Nogmaals de beste wensen en tot later voor meer Bergnieuws.

Jurgen -- namens “De Berggeiten”